Advies

Haalbaarheidsstudie:

Het toetsen van projecten op financiële haalbaarheid (kosten & baten)
door middel van het opstellen van een bouw- en stichtingskostenraming.

Plantoets:

Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan, op onder andere uitgangspunten,
efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning.

Bouwkostenadvies:

Het geven van bouwkundige- en bouwkostenadviezen tijdens het ontwerpproces
ter sturing van het ontwerpproces.

Beoordeling ramingen c.q. begrotingen:

Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten,
hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten.

Prijsonderhandelingen:

Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer
om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Second Opinion:

Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting.
Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren.

Indexering:

Het indexeren van bouwkosten door prijspeil verschuiving met behulp van de BDB-indexcijfers .

Toepassingsfase in het bouwproces:

Van initiatieffase tot en met contractfase.

AJ-Logo-2.png

© 2020 Andy Janssen Bouwkostenadvies

Adres: Stationsstraat 1, 2371 SH Roelofarendsveen
Telefoon: 06 21390034 E-mail: aj@andyjanssen.nl

Advies

Haalbaarheidsstudie:

Het toetsen van projecten op financiële haalbaarheid (kosten & baten) door middel van het opstellen van een bouw- en stichtingskostenraming.

Plantoets:

Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan, op onder andere uitgangspunten, efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning.

Beoordeling ramingen c.q. begrotingen:

Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten, hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten.

Prijsonderhandelingen:

Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Second Opinion:

Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting. Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren.

Indexering:

Het indexeren van bouwkosten door prijspeil verschuiving met behulp van de BDB-indexcijfers.

Toepassingsfase in het bouwproces:

Van initiatieffase tot en met contractfase.

© 2020 Andy Janssen Bouwkostenadvies

Adres: Stationsstraat 1, 2371 SH Roelofarendsveen
Telefoon: 06 21390034
E-mail: aj@andyjanssen.nl

Advies

Haalbaarheidsstudie:

Het toetsen van projecten op financiële haalbaarheid (kosten & baten)
door middel van het opstellen van een bouw- en stichtingskostenraming.

Plantoets:

Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan, op onder andere uitgangspunten,
efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning.

Bouwkostenadvies:

Het geven van bouwkundige- en bouwkostenadviezen tijdens het ontwerpproces
ter sturing van het ontwerpproces.

Beoordeling ramingen c.q. begrotingen:

Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten,
hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten.

Prijsonderhandelingen:

Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer
om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Second Opinion:

Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting.
Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren.

Indexering:

Het indexeren van bouwkosten door prijspeil verschuiving met behulp van de BDB-indexcijfers .

Toepassingsfase in het bouwproces:

Van initiatieffase tot en met contractfase.

© 2020 Andy Janssen Bouwkostenadvies

Adres: Stationsstraat 1, 2371 SH Roelofarendsveen
Telefoon: 06 21390034 E-mail: aj@andyjanssen.nl