Advies

Haalbaarheidsstudie: Het toetsen van projecten op financiële haalbaarheid (kosten & baten) door middel van het opstellen van een bouw- en stichtingskostenraming.

Plantoets: Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan, op onder andere uitgangspunten, efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning.

Bouwkostenadvies: Het geven van bouwkundige- en bouwkostenadviezen tijdens het ontwerpproces ter sturing van het ontwerpproces.

Beoordeling ramingen c.q. begrotingen: Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten, hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten.

Prijsonderhandelingen: Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Second Opinion: Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting. Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren.

Indexering: Het indexeren van bouwkosten door prijspeil verschuiving met behulp van de BDB-indexcijfers.

Toepassingsfase in het bouwproces: Van initiatieffase tot en met contractfase.

Advies

Haalbaarheidsstudie: Het toetsen van projecten op financiële haalbaarheid (kosten & baten) door middel van het opstellen van een bouw- en stichtingskostenraming.

Plantoets: Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan, op onder andere uitgangspunten, efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning.

Bouwkostenadvies: Het geven van bouwkundige- en bouwkostenadviezen tijdens het ontwerpproces ter sturing van het ontwerpproces.

Beoordeling ramingen c.q. begrotingen: Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten, hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten.

Prijsonderhandelingen: Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Second Opinion: Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting. Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren.

Indexering: Het indexeren van bouwkosten door prijspeil verschuiving met behulp van de BDB-indexcijfers.

Toepassingsfase in het bouwproces: Van initiatieffase tot en met contractfase.

Advies

Haalbaarheidsstudie: Het toetsen van projecten op financiële haalbaarheid (kosten & baten) door middel van het opstellen van een bouw- en stichtingskostenraming.

Plantoets: Het toetsen van een plan op hoofdlijnen, zgn. quick scan, op onder andere uitgangspunten, efficiëntie, bouwkosten, haalbaarheid, planning.

Bouwkostenadvies: Het geven van bouwkundige- en bouwkostenadviezen tijdens het ontwerpproces ter sturing van het ontwerpproces.

Beoordeling ramingen c.q. begrotingen: Controleren en beoordelen van een door derden gemaakte raming of begroting op uitgangspunten, hoeveelheden, prijzen en normen, algemene bouwplaatskosten en staartkosten.

Prijsonderhandelingen: Het namens de opdrachtgever voeren van prijsonderhandelingen met een aannemer om te komen tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Second Opinion: Het opnieuw opstellen of beoordelen van een bestaande beoordeling of begroting. Met het doel de twijfels weg te nemen en zich zo uitgebreid mogelijk te laten informeren.

Indexering: Het indexeren van bouwkosten door prijspeil verschuiving met behulp van de BDB-indexcijfers.

Toepassingsfase in het bouwproces: Van initiatieffase tot en met contractfase.