Calculaties

Ter toetsing en sturing van het ontwerpproces in de verschillende fasen van een project maken wij
bouwkostenramingen c.q. begrotingen, nl.: Raming op basis van kengetallen:
Grove bouwkostenraming op basis van kengetallen per m2 bruto vloeroppervlak of m3 gebouwinhoud.

Bouwdelenraming: Bouwkostenraming op basis van bouwdelen (gevel, skelet, fundering etc.) conform de NL/SfB codering (Elementclusters volgens NEN 2699 niveau 3).

Elementenraming: Bouwkostenraming op basis van elementen conform de NL/SfB-codering. (Elementenraming volgens NEN 2699 niveau 4).

Elementenbegroting: Bouwkostenraming op basis van elementen inclusief gedetailleerde onderbouwingen conform de NL/SfB-codering (Elementenbegroting volgens NEN 2699 niveau 4).

Detailbegroting: Detailbegroting op regelniveau conform de STABU II-codering.

Toepassingsfase bouwproces:
- Schetsontwerp (SO)
- Voorlopig ontwerp (VO)
- Definitief ontwerp (DO)
- Technisch Ontwerp (TO)

Calculaties

Ter toetsing en sturing van het ontwerpproces in de verschillende fasen van een project maken wij
bouwkostenramingen c.q. begrotingen, nl.: Raming op basis van kengetallen:
Grove bouwkostenraming op basis van kengetallen per m2 bruto vloeroppervlak of m3 gebouwinhoud.

Bouwdelenraming: Bouwkostenraming op basis van bouwdelen (gevel, skelet, fundering etc.) conform de NL/SfB codering (Elementclusters volgens NEN 2699 niveau 3).

Elementenraming: Bouwkostenraming op basis van elementen conform de NL/SfB-codering. (Elementenraming volgens NEN 2699 niveau 4).

Elementenbegroting: Bouwkostenraming op basis van elementen inclusief gedetailleerde onderbouwingen conform de NL/SfB-codering (Elementenbegroting volgens NEN 2699 niveau 4).

Detailbegroting: Detailbegroting op regelniveau conform de STABU II-codering.

Toepassingsfase bouwproces:
- Schetsontwerp (SO)
- Voorlopig ontwerp (VO)
- Definitief ontwerp (DO)
- Technisch Ontwerp (TO)

Calculaties

Ter toetsing en sturing van het ontwerpproces in de verschillende fasen van een project maken wij
bouwkostenramingen c.q. begrotingen, nl.: Raming op basis van kengetallen:
Grove bouwkostenraming op basis van kengetallen per m2 bruto vloeroppervlak of m3 gebouwinhoud.

Bouwdelenraming: Bouwkostenraming op basis van bouwdelen (gevel, skelet, fundering etc.) conform de NL/SfB codering (Elementclusters volgens NEN 2699 niveau 3).

Elementenraming: Bouwkostenraming op basis van elementen conform de NL/SfB-codering. (Elementenraming volgens NEN 2699 niveau 4).

Elementenbegroting: Bouwkostenraming op basis van elementen inclusief gedetailleerde onderbouwingen conform de NL/SfB-codering (Elementenbegroting volgens NEN 2699 niveau 4).

Detailbegroting: Detailbegroting op regelniveau conform de STABU II-codering.

Toepassingsfase bouwproces:
- Schetsontwerp (SO)
- Voorlopig ontwerp (VO)
- Definitief ontwerp (DO)
- Technisch Ontwerp (TO)